Učiteljsko vijeće

Učiteljsko vijeće

Poveznica na skraćene zapisnike UV

Učiteljsko vijeće OŠ „Petar Zrinski“ Šenkovec čine svi zaposleni učitelji i stručni suradnici. Sjednice Učiteljskog vijeća održavaju se kontinuirano tokom školske godine. Unutar Učiteljskog vijeća djeluju tri stručna aktiva:

  1. Aktiv razredne nastave
  2. Aktiv prirodoslovno-matematičkog područja
  3. Aktiv jezično-umjetničkog područja
Red.br.sjednice Sadržaj rada Izvršitelji Okvirni Datum
 

1.

Usvajanje Prijedloga Školskog kurikuluma, Izrada prilagođenih programa Prijedlog Godišnjeg plana i programa za 2022./23. godinu.

Obrazac za popunjavanje e dnevnika

Diskalkulija: poremećaj od kojeg svi zaziremo?

Predavanje logopedije škole: Janje Crnčec Munđar

 

 

 

Ravnatelj, učitelji,stručni suradnici

 

 

29.9.

 

2

Najava opservacije u nastavi

Update  web stranice – predavanje informatičara

Projektni dan

Tekuća problematika

 

Ravnatelj, učitelji,stručni suradnici

 

25.10.

 

4.

Analiza posjete nastavi

Plan i program rada do učeničkih zimskih praznika

Tekuća problematika

Ravnatelj, učitelji,stručni suradnici  

24.11.

 

 

5.

Analiza ostvarenja Godišnjeg plana i programa škole

„Kako čitati ljude i razvijati komunikacijske vještine“          predavanje stručne suradnice knjižničarke

Uspjeh učenika – osnovne informacije za roditelje

Plan aktivnosti za vrijeme učeničkih praznika Okvirno financijsko stanje

 

Ravnatelj, učitelji,stručni suradnici

 

 

16.12.

 

 

7.

Izvješća sa stručnih vijeća Međimurske županije i državne razine Aktivnosti do Uskrsa

Analiza pregleda e-dnevnika

Predavanje logopedinje: „Utjecaj nošenja medicinske ili pamučne zaštitne maske na vokalni zamor učitelja i nastavnika – prikaz istraživanja“

 

Ravnatelj, učitelji,stručni suradnici

 

 

25.01.

 

 

8.

Organizacija školskih natjecanja, izleta i ekskurzija do kraja godine Prijedlozi, mišljenja, tekući problemi…

Primjer dobre prakse – ravnatelj škole Kazališni dan

Organizacija županijskih natjecanja

Privremeno izvješće o uspjehu prije drugog djela zimskih praznika

 

Ravnatelj, učitelji,stručni suradnici

 

 

16.2.

 

9.

Tekuća problematika Anksioznost kod djece školske dobi  (predavanje pedagoginje)

Stručno predavanja ravnatelja „kolektiv za 21.st.“

Ravnatelj, učitelji,stručni suradnici  

17.03.

 

 

10.

Analiza pregleda e-dnevnika

Organizacija županijskih i državnih natjecanja Tekuća problematika

Predavanje Logopedinje: „Diskalkulija – je li to poremećaj od kojeg svi zaziremo

 

Ravnatelj, učitelji,stručni suradnici

 

 

21.4.

 

11.

Prijedlozi i neposredni zadaci do završetka nastavne školske godine Izvješće o napredovanju učenika slabijeg uspjeha

Prijedlozi i neposredni zadaci za proslavu Dana škole Osvrt na ispravke u školskoj dokumentaciji

Ravnatelj, učitelji,stručni suradnici  

25.5.

 

 

12.

Organizacija Dopunskog rada i uspjeh učenika Pedagoške mjere

Organizacija završnih svečanosti 4. i 8. razreda Upis u e-Maticu

Popunjavanje pedagoške dokumentacije

 

Ravnatelj, učitelji,stručni suradnici

 

 

26.6.

 

13.

Analiza uspjeha nakon dopunskog rada Analiza uspjeha učenika škole

Okvirna zaduženja

Realizacija Godišnjeg plana i programa škole.

Ravnatelj, učitelji,stručni suradnici  

7.7.

 

 

 

14.

Izvješće ravnatelja za školsku 2022./23. godinu Novi zakonski propisi vezani uz odgoj i obrazovanje

Nabave i uređenje prostora, materijalne potrebe za nastavu Neposredni zad aci za djelatnike (upis u e-Maticu, CARnetov sustav) Uvid u ispravnost unesenih podataka u e-dnevnik i zaključavanje

Organizacija nastave (prostorije, satnica, udžbenici, plaćanja, roditeljski sastanci…)

Zaduženja učitelja

Izrada prijedloga Godišnjeg plana i programa za školsku 2023./24. Godine

 

 

 

Ravnatelj, učitelji,stručni suradnici

 

 

 

24.8.2022.