Misija i vizija škole

Misija škole

U opuštenom, a opet kontroliranom radnom ozračju, uz pomoć suvremenih metoda, pružiti  učenicima  znanja i vještine za sve izazove koji će biti stavljeni pred njih u daljnjem životu.

Vizija škole

Zadovoljan i sretan učenik, roditelj i svaki zaposlenik naše škole.

Korištenjem starih provjerenih metoda rada koje su u svakom segmentu obogaćene  novim, modernim, informatičkim, naprednim spoznajama i mogućnostima koje novo doba pruža,  omogućiti učeniku kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje te usaditi prave životne vrijednosti kojima nesmetano i uspješno savladava sve izazove koji donosi život.

Da bismo ostvarili zacrtanu viziju, potrebno je:

  • suradnjom svih važnih čimbenika ostvariti ozračje rada u kojem svi sudionici u nastavnom procesu daju svoj maksimum u ostvarenju zajedničkog cilja
  • osnažiti suradnju s roditeljima
  • njegovati suradnju s lokalnom zajednicom
  • kontinuirano provoditi individualno profesionalno usavršavanje
  • kontinuirano provoditi profesionalno usavršavanje na svim razinama
  • kontinuirano raditi analizu uspjeha učenika
  • kontinuirano obnavljati informatičko-tehnološku opremu
  • kontinuirano poticati suradnju svih zaposlenika škole
  • inicirati infrastrukturno poboljšavanje uvjeta te zajedno sa svim relevantnim čimbenicima realizirati infrastrukturne projekte.