Home Sve Edukacija za roditelje

Edukacija za roditelje

U sklopu preventivnog programa Sigurnost na petu u Internet svijetu i povodom Dana medijske pismenosti za roditelje učenika 3. i 6. razreda organiziran je roditeljski sastanak na temu utjecaja medija i ekrana na djecu. Roditeljski sastanak za roditelje šestog razreda održao se 18. travnja 2023. gdje je pedagoginja škole Ivana Kirić Balažić izložila rezultate anketnog upitnika o navikama korištenja interneta, mobitela i računala u kojem su sudjelovali učenici 6. razreda, a predavanje o utjecaju i opasnostima virtualnog svijeta održala je dr.sc. Sabina Mandić, asistentica na Odjelu za poremećaje u ponašanju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta. Roditeljski sastanak za roditelje 3.vrazreda održao se 10. svibnja 2023. gdje su također izloženi rezultati anketnog upitnika u kojem su učenici 3.razreda iznijeli svoje navike korištenja računala i interneta, a potom i predavanje o utjecaju medija i ekrana na djecu koje je održala psihologinja Patricija Haček Zuber iz Centra za mentalno zdravlje MBM. Oba predavanja roditelji i razrednici su ocijenili kao vrlo korisna i poticajna, prvenstveno kao edukacija za roditelje koji sve teže prate trendove virtualnog svijeta, ali i kao poticaj za razgovor sa svojom djecom o navedenoj tematici. Rezultati i zaključci anketnog upitnika dostupni su na web stranici škole. 

Share:

Related Post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content